Truy cập nội dung luôn
Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 và Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020
11/01/2018
Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 và Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2017, Đảng Bộ Trường THPT Phan Thanh Giản tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 và Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Vân – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri, đồng chí Lê Thành Danh - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Ba Tri, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 và Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, đề ra Nghị quyết năm 2018.

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường đạt được nhiều kết quả quan  trọng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy đã triển khai thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ Tỉnh - “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, chọn 2 nội dung “Kỷ cương - Năng động” là tư tưởng, phương châm hành động của Đảng bộ. Sau triển khai quán triệt nội dung các Nghị quyết, Thông tri, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, Đảng ủy đã cụ thể hóa thành chương trình hành động của đơn vị, tiến hành xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ trong từng năm học. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cấp ủy đóng vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn dạy và học, đẩy mạnh việc tổ chức báo cáo chuyên đề, thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đa số chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch như chất lượng học tập, thi tốt nghiệp, thi ĐH – CĐ, thi học sinh giỏi. Tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đạt trên 85%; đỗ tốt nghiệp THPT 100%, đỗ đại học, cao đẳng hơn 70%. Giáo viên tham gia phong trào thi đua tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện đơn vị có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội hóa giáo dục cũng được quan tâm và đạt kết quả đáng kể.

Công tác quy hoạch đào tạo luôn được quan tâm và thực hiện khá tốt. Đơn vị có 18,05% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Công tác dự nguồn được quan tâm thường xuyên, số lượng đảng viên tăng dần theo từng năm. Từ 2015 - 2017, Đảng bộ kết nạp 3 đảng viên GV, 10 đảng viên học sinh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, tất cả đảng viên được đánh giá hàng năm từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cấp ủy lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện khá tốt chức năng phản biện xã hội. Trong  các năm qua công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Đoàn thanh niên, Hội LHTN đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho đoàn viên thanh niên tham gia, nhằm giáo dục truyền thống, kết hợp với giáo dục đạo đức học sinh. Hàng năm Đoàn trường, Hội LHTN giữ vững danh hiệu “Đoàn trường vững mạnh”.

Nhiều năm liền, Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Qua thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua và trong năm 2017, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân hạn chế, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Hội nghị đã đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như 100% đảng viên đều được xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể giữ vững các danh hiệu đã đạt được. Kết nạp 1 đảng viên GV và 03 đảng viên là HS. Giáo viên giỏi cơ sở đạt 30% trở lên. Không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm. Hạnh kiểm học sinh: Tốt, Khá: từ 99% trở lên ; không có HS  yếu, kém. Học lực:  Giỏi, Khá: từ 60% trở lên ; Yếu, kém không quá 2%. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Đỗ đại học, cao đẳng từ 70% trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu như trên, Hội nghị thống nhất thông qua các giải pháp chủ yếu như tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong giáo viên. Tạo điều kiện cho quần chúng tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở, thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của nhà giáo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục hiện tượng nể nang, ngại va chạm. Thường xuyên chăm lo công tác dự nguồn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên có đủ điều kiện đăng kí học trên chuẩn và tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm ”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo ”, phong trào thi đua “ Hai tốt ”, phong trào “Đồng khởi, khởi nghiệp”. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra. Củng cố hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống nhằm giáo dục học sinh có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh nội qui nhà trường, không để xảy ra các tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường.

Videos home Videos home

Tất cả videos
50 nam thanh lap(08-04)
Phan Thanh Giản và Ngôi trường mang tên ông(17-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 28418

Liên kết Liên kết