Truy cập nội dung luôn
Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2021-2022
24/09/2022
Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2021-2022

HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2021-2022

GIẢI NHÌ

Nguyễn Văn Chí Trung - Lớp 11A7

Giải Nhì môn Tiếng Anh

GIẢI BA

Nguyễn Ngọc Hiền Nhi - Lớp 10A7

Giải Ba môn GCDC

Phan Anh Tuấn - Lớp 11A3

Giải Ba môn Tiếng Anh

Nguyễn Thị Ngọc Hân - Lớp 12A1

Giải Ba môn Ngữ văn

Thái Minh Đăng - Lớp 12A1

Giải Ba môn Tiếng Anh

Trần Đình Khánh Đăng - Lớp 12A1

Giải Ba môn Tin học

Lê Tuấn Thiện - Lớp 12A2

Giải Ba môn Hoá học

Nguyễn Phước Hậu - Lớp 12A2

Giải Ba môn Hoá học

Đinh Tấn Đạt - Lớp 12A2

Giải Ba môn Hoá học

Phạm Trần Nghi Thường - Lớp 12A2

Giải Ba môn Sinh học

Đặng Huỳnh Xuân Yến - Lớp 12A2

Giải Ba môn Toán

Hồ Huỳnh Thiện - Lớp 12A5

Giải Ba môn Tin học

Nguyễn Khánh Lộc - Lớp 12A5

Giải Ba môn Toán

 

Nguyễn Huỳnh Gia Bảo - Lớp 12CD7

Giải Ba môn Ngữ văn

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Bùi Anh Huy - Lớp 10A4

Giải KK môn Tin học

Đặng Xuân Huyền - Lớp 11A2

Giải KK môn GDCD

Bùi Ngọc Kim Nhi - Lớp 11A3

Giải KK môn Tiếng Anh

Mai Thị Mỹ Duyên - Lớp 11A3

Giải KK môn Tiếng Anh

Võ Đặng Khánh Vi - Lớp 11A5

Giải KK môn Tin học

Trương Đình Khôi - Lớp 11A6

Giải KK môn GDCD

Nguyễn Trung Tín - Lớp 12A1

Giải KK môn Sinh học

Trần Minh Xuân - Lớp 12A1

Giải KK môn Sinh học

Võ Thị Hồng Đào - Lớp 12A1

Giải KK môn Sinh học

Trần Phúc Hưng - Lớp 12A1

Giải KK môn Toán

Khổng Ngọc Tường An - Lớp 12A2

Giải KK môn Sinh học

Khổng Thị Hồng Hiệp - Lớp 12A2

Giải KK môn Toán

Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - Lớp 12A3

Giải KK môn Hoá học

Nguyễn Thanh Phong - Lớp 12A4

Giải KK môn Hoá học

Nguyễn Trọng Tiến - Lớp 12A4

Giải KK môn Hoá học

Nguyễn Thanh Minh - Lớp 12A5

Giải KK môn Sinh học

Nguyễn Hoàng Tú - Lớp 12A6

Giải KK môn Toán

Nguyễn Trọng Phú -Lớp 12A6

Giải KK môn Vật lý

Phan Nguyễn Ngọc Trinh - Lớp 12CD8

Giải KK môn Địa lý

Phan Thị Trúc Linh - Lớp 12CD8

Giải KK môn GDCD

Phạm Ngọc Vân - Lớp 12CD8

Giải KK môn Ngữ văn

 

 

 

Videos home Videos home

Tất cả videos
50 nam thanh lap(08-04)
Phan Thanh Giản và Ngôi trường mang tên ông(17-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 37025

Liên kết Liên kết