Truy cập nội dung luôn
Các chi bộ tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2018-2020
26/04/2018
Các chi bộ tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trường THPT Phan Thanh Giản, bốn chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Trường đồng loạt tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kì 2018 – 2020.

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trường THPT Phan Thanh Giản, bốn chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Trường đồng loạt tổ chức Đại hội đảng viên lần II, nhiệm kì 2018 – 2020.

Trong nhiệm kì qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, các chi bộ đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực học tập để nâng cao tay nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hoạt động chuyên môn ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, góp phần quan trọng vào thành quả chung về chuyên môn của nhà trường.

Qua thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kì 2015 - 2018, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ thống nhất biểu quyết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kì như 2018 như 100% đảng viên đều được xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ, góp phần xây dựng chính quyền và các đoàn thể giữ vững các danh hiệu đã đạt được. Kết nạp ít nhất 1 đảng viên. Không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm. Góp sức thực hiện đạt các chỉ tiêu của trường như: Hạnh kiểm học sinh: Tốt, Khá: từ 99% trở lên ; không có HS  yếu, kém. Học lực:  Giỏi, Khá: từ 60% trở lên ; Yếu, kém không quá 2%. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Đỗ đại học, cao đẳng từ 70% trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết, các chi bộ đề ra các giải pháp chủ yếu như chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên. Tạo điều kiện cho quần chúng tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của nhà giáo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình. Thường xuyên chăm lo công tác dự nguồn, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, địa phương.

Đại hội các chi bộ đã bầu chi ủy và các chức danh của chi bộ đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo đề án nhân sự đã được đại hội các chi bộ thông qua.

Chi ủy Chi bộ 1

Chi ủy Chi bộ 2

Chi ủy Chi bộ 3

Chi ủy Chi bộ 4

 

Videos home Videos home

Tất cả videos
50 nam thanh lap(08-04)
Phan Thanh Giản và Ngôi trường mang tên ông(17-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 37025

Liên kết Liên kết